Gelir Uzman Yardımcılığı Hakkında Bilgiler

BU YAZI Admin TARAFINDAN 15 Ağustos 2012 Çarşamba GÜNÜ YAZILDI. 0 yorum

Maliye Bakanlığı'na bağlı kuruluş olan Gelir İdaresi Başkanlığında çalışan, vergi ile ilgili konularda uygulamaya ilişkin görüş ve önerilerde bulunmak maksadıyla istihdam edilen kariyer meslek uzmanıdır. Maliye Bakanlığı tarafından ilk olarak 90'lı yıllarda Gelir Uzmanı kadrosu oluşturularak bu kadroya sınavla Gelir Uzman Yardımcısı olarak personel alınmış ancak uzun bir süre bu sınava ara verilerek 2003 yılında yapılan sınavla bu unvanda personel alımına tekrar başlanmıştır. 2003 ve 2004 yıllarında Vergi Denetmen Yardımcılığı ile ortak yapılan sınavlar 2005 yılından itibaren ayrı olarak yapılmaya başlanmıştır. 2005 Yılında kurulan Gelir İdaresi Başkanlığına devredilen Gelir Uzmanlığı kadrosuna 2006 yılından itibaren yapılan özel sınavlarla kurum içinden de personel atanmaktadır. Rotasyona tabi olmayan Gelir Uzmanları Vergi Dairelerinin çeşitli birimlerinde görev yapmaktadır.

GÖREVLERİ

a) Kanun, tüzük, yönetmelik, yönerge ve diğer mevzuatta belirtilen iş ve işlemlerden kendilerine verilenleri yapmak;

b) Görevleriyle ile ilgili mevzuatın uygulamada aksayan yönlerini ve bu konudaki görüş ve önerilerini yazılı olarak bildirmek;

c) İnceleme (Vergi incelemesi hariç), araştırma ve ekonomik-mali analiz yapmak;

d) Genel Müdürlükçe verilen diğer görevleri yapmakÇALIŞMA DÜZENLERİ


Gelir Uzman ve yardımcıları görevlendirildikleri servis veya servis bölümünde servis sorumlusu olarak görevlendirilen personel, müdür yardımcısı veya müdür tarafından, kendilerine verilen görevlerin mevzuata uygun olarak ve zamanında yerine getirilmesinden servis sorumlusu olarak görevlendirilen personel, müdür yardımcılarına veya müdüre karşı sorumludurlar. Gelir uzman ve yardımcıları tahhakkuk ve tahsilata ilişkin işlemlerin zamanında ve doğru olarak yerine getirilmemesinden doğan hazine zararlarından sorumlu tutulur.
Gelir Uzman ve yardımcıları taşrada vergi dairelerinde görev alabilmektedirler. Bizzat vergi dairelerinde vatandaşla (mükellefle) birebir görüşmek suretiyle görev yaparlar. Vergi dairelerinde yerine getirilen bütün iş ve hizmetlerde görev alırlar. Görev aldıkları servisin şefine bağlı olarak çalışan uzmanların çalışma şartları oldukça ağırdır.

Hiç yorum yok:

Yorumunuz Denetlendikten Sonra Yayımlanacaktır.