Gelir Uzmanı ve Gelir Uzman Yardımcısı

BU YAZI Admin TARAFINDAN 15 Ağustos 2012 Çarşamba GÜNÜ YAZILDI. 0 yorum

GELİR UZMANI HANGİ FAKÜLTEDEN OLUNUR VE EĞİTİMİN BAŞLANGICI ?

Mesleğin ön eğitimi, üniversitelerin Siyasal Bilgiler, Hukuk, İktisat, İşletme, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültelerinde verilmektedir.

GÖREVLER

Gelir uzmanlarının görevleri şunlardır:

a) Kanun, tüzük, yönetmelik, yönerge ve diğer mevzuatta belirtilen iş ve işlemlerden kendilerine verilenleri yapmak;

b) Görevleriyle ilgili konularda uygulamaya ilişkin görüş ve önerilerde bulunmak;

c) Amirleri tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

Gelir Uzmanlarının Sorumlulukları

Gelir uzmanları görevlendirildikleri bölümün yönetiminden sorumlu müdür yardımcısı tarafından kendilerine verilen görevlerin mevzuata uygun olarak ve zamanında yerine getirilmesinden müdür yardımcısına;

Gelir uzman yardımcıları ise görevlendirildikleri servisin yönetiminden sorumlu servis şefi tarafından kendilerine verilen görevlerin mevzuata uygun olarak ve zamanında yerine getirilmesinden servis şefine;


karşı sorumludurlar.

Gelir uzman ve yardımcılarıda, tahakkuk ve tahsilata ilişkin işlemlerin zamanında ve doğru olarak yerine getirilmemesinden doğan hazine zararlarından sorumlu tutulurlar.

Gelir uzmanlığına sınavla gelir uzman yardımcısı olarak girilir ve yeterlik sınavını kazananlar gelir uzmanı olarak atanırlar.

Hiç yorum yok:

Yorumunuz Denetlendikten Sonra Yayımlanacaktır.