Vergi Müfettiş Yardımcılığı Yazılı Sınavı Soru Örnekleri

BU YAZI Admin TARAFINDAN 30 Ağustos 2012 Perşembe GÜNÜ YAZILDI. 0 yorum
Vergi müfettiş yardımcılığı sınavında çıkabilecek soru örnekleri aşağıdaki gibidir.
Hukuk İçin Soru Örnekleri
1) Borçlar kanununda kusursuz sorumluluk halleri nelerdir ve kısaca açıklayınız.
2) Olağan zamanaşımı ile taşınmaz mülkiyetinin kazanımının şartlarını yazınız.
3) İdari sözleşmeler nelerdir maddeler halinde yazınız ve 3 tanesini açıklayınız.
4) Hukuka uygunluk halleri nelerdir? 5 tanesini kısaca açıklayınız.
5) Son olarak tüm hukuk dallarından 5 adet tanım.
İktisat İçin Soru Örnekleri 
1) Tüm iktisattan tanımlar ( örnek olarak ; crowding out, likidite tuzağı, genişleme yolu, tasarruf paradoksu, ricardo barro denkliğini gibi )  
2) Oligopol piyasası türlerini maddeler halinde yazınız ve 3 tanesinin özelliklerini açıklayınız.
3) Dış ödemeler dengesi veya uluslararası iktisattaki yeni teoremleri yazarak 3 tanesini açıklayınız.
4) Nispi gelir hipotezi nedir kısaca anlatınız.
5) Etkin piyasa hipotezinin varsayımları nelerdir yazınız.


Maliye İçin Soru Örnekleri

1) Tüm maliyeden tanımlar. ( 5 tane )
2) Kamuya dayalı dışsallıklı mücadele araçları nelerdir kısaca anlatınız.
3) Adolf Wagnere göre kamu harcamalarının artış nedenleri nelerdir kısaca anlatınız.
4) KDV'nin türleri nelerdir maddeler halinde yazıp açıklayınız.
5) Verginin tarhı nedir, tarh çeşitlerini yazarak kısaca açıklayınız.
6) Bütçenin ilkeleri nelerdir? 5 tanesini açıklayınız.
7) Kurum ve kuruluşların hangi bütçe içerinde yer aldığı

Hiç yorum yok:

Yorumunuz Denetlendikten Sonra Yayımlanacaktır.