Vergi Müfettiş Yardımcılığı Sınavı Soruları 15- 16 Eylül 2012

BU YAZI Admin TARAFINDAN 17 Eylül 2012 Pazartesi GÜNÜ YAZILDI. 6 yorum

İktisat
 
1- Tam rekabette dengeyi firmanın aşırı kar durumu ve üretimi durdurma kararı alması varsayımları altında şekil çizerek açıklayınız.
2-Dolaylı ve dolaysız para politikası araçlarını açıklayınız. Likidite imkanları aracını açıklayınız.
3- Tarife dışı kotalardan miktar kısıtlamalarını yazarak, ithalat kotalarının ekonomi üzerindeki etkilerini şekil yardımı ile açıklayınız.
4-Aşağıdaki kavramları açıklayınız.
a- Etkin piyasa hipotezi
b- Giffen paradoksu
c- Gresham yasası

5-Esnek kurda Para, mal ve döviz piyasasında eş anlı denge durumunu açıklayınız.


Maliye
1- Bütçe ilkelerini yazarak kısaca açıklayınız.
2- Vergi alacağını sona erdiren haller nelerdir kısaca açıklayınız.
3-a)İdari ve fonksiyonel kamu harcaması ayrımı hangi koşullara göre yapılır açıklayınız.
b)Fonksiyonel ayrım kapsamına giren harcama türlerini yazınız.
4- Kamu gelir ve giderlerinin yer ve zaman bakımından denkleştirilmesini açıklayınız.
5- Aşağıda ki kavramları açıklaynız,
a- Borç servis oranı- Enflasyon vergisi
b- Bütçe emaneti
c- Vergiden kaçınma
d- Borcun monetizasyonu-Senyoraj geliri
e- Mali sürüklenme

 

Hukuk
1-Tapu siciline hakim olan ilkeleri yazarak açıklayınız.
2-Borcu sona erdiren haller nelerdir yazınız. Takası tanımlayarak şartlarını ve sonuçlarını açıklayınız.
3-Tiari vekil, ticari temsilci ve acenteyi tanımlayarak yetkilerini anlatınız.
4-Kamu hizmet imtiyaz sözleşmelerini yazarak kısaca açıklayınız.
5-Aşağıdaki kavramları açıklayınız.
a-Yasama sorumsuzluğu- yasama dokunulmazlığı
b-Butlan
c-Yetki devri- imza devri
d-Tüzel kişiliğin ceza ehliyeti
e-Kast- taksir

 

Muhasebe
5 Sayfalık bir soru kağıdından dolayı sorular net hatırlanmamakla birlikte 20 yevmiye kaydının bulunduğu bilanço ve gelir tablosunun istendiği 55 puanlık bir monografi sorusu, amortisman ayrılması ile ilgili bir soru. Tanımlarda; Dönen varlıklar, duran varlıklar, sosyal sorumluluk, maliyet esası kavramlarına ek birkaç kavramdan oluşuyor.

6 yorum:

 1. Kolaymis yine yaa

  YanıtlaSil
 2. beklenen sorular bence

  YanıtlaSil
 3. muhasebeyi fazla yapamadım onun dışına iyiyi sınavım

  YanıtlaSil
 4. merhaba,
  28 eylüldeki sınavda özgeçmiş hazırlanmayacak sanırım doğrumu?

  YanıtlaSil
 5. Sinava giren arkadaşlara soruyom ilk gün hangi sinavlar vardi

  YanıtlaSil

Yorumunuz Denetlendikten Sonra Yayımlanacaktır.