Bütçeleme Süreci Nasıl İşler ?

BU YAZI Gelir Uzmanı TARAFINDAN 22 Ocak 2013 Salı GÜNÜ YAZILDI. 1 yorum
Kalkınma Bakanlığı Orta Vadeli Mali Programı hazırlar ve Bakanlar Kurulu bu programı en geç eylül ayının ilk haftasının sonuna kadar kabul eder ve aynı süre içerisinde resmi gazetede yayımlanır. Orta Vadeli Mali Programın maliye bakanlığı tarafından hazırlanır. Yüksek planlama kurulu tarafından en geç eylül ayının 15'ine kadar karara bağlanır ve resmi gazetede yayımlanır. Bütçe Çağrısı ve Bütçe Hazırlama Rehberi maliye bakanlığınca Yatırım Genelgesi ve Yatırım Programı Hazırlama rehberide kalkınma bakanlığı'nca hazırlanarak en geç eylül ayının 15'ine kadar resmi gazetede yayımlanır. Hazırlanan bütçe teklifleri maliye bakanlığına yatırım projeleride kalkınma bakanlığına en geç eylül ayı sonuna kadar gönderilir.

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu 'na göre Bakanlar Kurulu mali yıl sonundan en geç 6 AY içinde kesin hesabı TBMM ye ve Sayıştay'a verir. Sayıştay, Kesin hesap yasa tasarısının kendisine verildiği tarihten itibaren en geç 75 gün içinde Genel Uygunluk bildirimini TBMM ye sunar. Kesin hesap yasa tasarısı, yeni yılın bütçe kanun tasarısı ile birlikte bütçe komisyonu gündemine alınır. Bütçe komisyonu bu iki tasarıyı TBMM genel kuruluna birlikte sunar. Genel kurul da kesin hesap kanun tasarısı ile yeni yılın bütçe kanun tasarısını birlikte görüşerek karara bağlar. Bütçe tasarıları ve rapor 40 üyeden oluşan bütçe komisyonunda (25 iktidar 15 muhalefet) görüşülür. Bütçe komisyonunun 55 gün içerisinde kabul edeceği tasarı üzerinde, bütçe komisyonu üyeleri her türlü değişikliği yapabilir. Komisyon üyeleri dışında hiç bir milletvekili görüş ve teklif bildiremez. Tasarı oy çokluğuyla kabul edilir.

Artık tasarı yasalaşması için mali yıla 20 gün kala TBMM genel kuruluna gelir ve oylanmaya başlanır. Genel kurulda tasarı maddeler halinde okunur, bölümler halinde oylanır. TBMM üyeleri bütçe kanunu tasarılarının genel kurulda görüşülmesi sırasında gelir azaltıcı ve gider arttırıcı önerilerde bulunamazlar. Meclis Genel Kurulu’nda basit çoğunlukla (oturuma katılanların yarısından 1 fazlası) kabul edilen tasarı yasalaşmış olur. Bu yasa Cumhurbaşkanı’na gönderilir ve Cumhurbaşkanı da bunu resmi gazetede yayımlar. Böylece 1 Ocak mali yılbaşı ile birlikte Bütçe Kanunu uygulanmaya başlanır.

1 yorum:

  1. Kalkınma Bakanlığı orta vadeli program, Maliye Bakanlığı ise orta vadeli mali plan hazırlar.

    YanıtlaSil

Yorumunuz Denetlendikten Sonra Yayımlanacaktır.