17 Ağustos Vergi Müfettiş Yard. Sınav Soruları

BU YAZI Admin TARAFINDAN 19 Ağustos 2013 Pazartesi GÜNÜ YAZILDI. 0 yorum
17 Ağustos 2013'te yapılan Vergi Müfettiş Yardımcılığı sınavında çıkan ve sosyal medyadan derlenen soru-cevap karışık çıkmış sorular. Cevaplar kesin değildir. Yanlışlaro ve eklemek istediklerinizi aşağıdaki yorum formundan yazabilirsiniz. Soru ve cevaplar bilgilendirme amaçlıdır.


HUKUK:

1-intifa hakkı devredilemez
2-başbakanın atanması- cumhurbaşkanının görevleri sorusu
3-çek ödeme 1 ay
4-ileri yaş ceza kaldıran ya da azaltan değil.
5-zilyetlik 6 ay 1yıl zaman aşımı yanlış
6-munzam zarar
7-maddi ve hukuki bağlantı.
8-tek taraflı- bağışlama
9-bono ödeme yeri yazılmamışsa imza yanındaki yer ödeme yeri sayılır.
10-parça borcu nerde ödenir- parçanın bulunduğu yer
11-devlet malı zamanaşımıyla kazanılamaz.
12- yönetmelik çıkaramayan - Milli istihbarat teşkilatı
13- siyasi haklardandır-kamu hizmetine girme
14-istisnai memurluk-
15-neticesi itibariyle ağırlaşan suç
16-bebeğin sahip oldukları 1-3 hak ve taraf olma ehliyeti.
17- dışarıdan atanan bakanlar dokunulmazlıktan yararlanamaz yanlış.
18- Acenteli soru- acentenin özel bir yetkiyle sözleşmeye hak kazanır gibi bir şık cevaptı.
19- sayam cam ltd.şti
20- aval sorusu -B şıkkı deniyor.
21- köpekli soru.
22- anonim şirket toplantısına katılamayacak olan- alacaklılar
23- Medyadan hakaret edilmiş şıklarda tespit-men olan soru.
24-Kamu Huk. Özel Huk. Göre avantajlarından değildir.
25-Çalıntı kimlik ile adına yolsuz tescil

MALİYE:

1-difrensiyel yansıma
2-arrow tek doruklu olması.
3-adam smth yararlanma ilkesi yoktur.
4-vergi gelir etkisi.
5-maliye politikası anayasada yer almayan kanunda suç sayılan işi yapan vergi mükellef ve sorumlusu olur diyen şık cevap.
6-fonksiyonel maliye Sosyal hizetler-ekonomik hzmetler
7-yapısal yaklaşım
8-telafi edici bütçe yada devri yaklaşım.
9- egzersiz yada yönetim hesabı dönemi.
10-borç vermeye yetkili bakanlar kurulu
11- yükseklik farkı
12- anayasal iktisada en yakın olan - kamu tercihi teorisi
13- gönüllü mübadele teorisi
14-kkbog büyükktür operasyonel açık büyüktür birincil açık
15- mali sürüklenme
16- vergi erezyonu yada vergi kalkanı
17- operasyonel açık tanımı
18- birincil fazla tanımı
19- dış borç servis oranı
20- düzenleyici ve denetleyici kurullar 30 eylüle kadar tbmmye
21- ricardocu denklik
22- tobin teorisine göre hangisi yanlıştır.
23- Negatif dış etken koruma
24-
25-

MUHASEBE:

1-verilen sipariş avansları
2-yanlış yapılan kapatma kaydı -borçluya yazılan verilen sipariş avansı
3-Reeskont faiz gideri borçlu / reeskont faiz geliri alacaklı.
4-maddi olmayan duran varlık arasında yer almaz-arama giderleri
5-DÖNEM KARI VE ZARARI KARŞILIĞI HESABI BORÇ KALANI VERMİŞTİR- FİRMA ZARAR ETMİŞTİR CEVABI BUNA BENZER BİRŞEY OLMALI.
6-finansal kaldıraç ve likidite sorusu 0.5 ve 1.5 diye hatırlanıyor
7-ağırlıklı ortalama 1.soru ayın 12 sinde 13500
8-ağırlıklı ortalama 2.soru dönem sonu mal tutarı 7000
9-borçle tcari mal salacaklı 621 bu neyin kaydı- satıştan iade.
10-tahmini fatura - maliyet giderleri karşılığı
11-kdv sorusu 3000 devreden borçlu
12- stmm sorusu
13- stmm ile ilişik faaliyet karı sorusu
14-Tahvilde iskonto yapılması (menkul kıymet ihraç yalnış olan)
15- kar marjı sorusu cevap 19
16- aktif devir hızı ile ilgili soru cevap 1-2
17- 250 ZARAR
18- SERMAYE 9000
19- KAR 15000
20- İŞTİRAKİNE 8.000.000 TL VERMİŞ. 1. YIL ZARAR VAR. 2.YIL KAR VAR. CEVAP 7.800.000 OLMALI.
21- İLK MADDE VE MALZEME BORÇLU TARAFTA YER ALAN KUMAŞ ALIM SORUSU
22- FİRMANIN ALDIĞI KREDİYE FAİZ İŞLİYOR. DÖNEM BAŞI VE DÖNEMSONU KURLARI VERLMİŞ. HATAYLA 1TL=2 DOLAR YAZILMIŞ. O SORUNUN KAMBİYO ZARARI OLAN ŞIKKI SORMAYA ÇALIŞTIĞINI DÜŞÜNÜYORUZ.
23-
24-
25-

İKTİSAT

1- rbynski
2- Solow büyüme modeli - cevap hepsi
3- tekelci rek. piyasasına yeni firmalar girerse talep sola kayar
4- Walrasgil fiyat intibakı.
5- IS-LM -yanlış cevap döviz kuru artr.
6- cob douglas üretim fonk ile ilgili bir soru cevabı K ve L'nin üsleri 1/3 ve 2/3 olan
7- A malının marj faydası 4 B malının marjinal faydası 2 cevap fiyat bilinmediği için birşey söylenemez.
8- çarpan MPC-MPS Sorusu cevap marjinal tüketim eğilimi arttıkça çarpan büyür marj.tasarruf eğilimi azaldıkça çarpan artar.
9- şekilli soru , A-B-C-D-E-F alanları olan soru vergiden sonra toplumun faydası değişmez gibi bir şık vardı o olmalıydı.
10- monopol sorusu p büyük mr'dan -cevap talep eğrisinin negatif eğimli olması
11- piyasa özellikleri 1-2-5
12- tüketiciye yansıyan verginin tutarı 6
13- C+I+G+X+T yanlış olan VERGİLER olmalıydı.
14- çekirdek enf- özel imalat sanyi fiyat artışı
15- tam rek piyasasına yakın olan döviz
16- dış tic pol arcı değildir - serbest ticaret
17- merkez bankasının araçları son iki tanesiydi. 3-4 sanırım.
18-marjinal teknik ikame oranı
19-asgari ücret sorusu şekilli,
20- antitröst ile ilgili kolay bir soru vardı
21- teknolojik gelişme öğrenme etkisi ve ölçek ekonomiler şeklinde şıkları olan bir soru vardı
22- singer prebish -sorusu az gelişmiş ülkedeki iç karışıklıklar yada tarımsal ürünlerin talebi sürekli azalır diyen şık
23- gsyih 1430
24-eşürün eğrileriyle ilgili tüketici a ve b malını alarak faydasını maks. ediyor. cevap- tüketici tasarruf yapmaz .
25- ilişkisiz mal- tamamlayıcı mal- ikame malGÜNCELLENECEK !!!!

Hiç yorum yok:

Yorumunuz Denetlendikten Sonra Yayımlanacaktır.