28 Eylül 2013 Vergi Müfettiş Yardımcılığı Sınav İlanı

BU YAZI Admin TARAFINDAN 5 Ağustos 2013 Pazartesi GÜNÜ YAZILDI. 17 yorum

2013 Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı Vergi Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavı (2013-VDK Müfettiş Yardımcılığı)

SINAVA İLİŞKİN GENEL BİLGİLER TEMEL İLKE VE KURALLAR


2013 Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı Vergi Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavı (2013-VDK Müfettiş Yardımcılığı), 28 Eylül 2013 tarihinde Ankara’da yapılacaktır.

Sınav, sabah 09:30’da başlayacaktır. Sınav süresi 90 dakika olacaktır.Sınav; 

1)Siyasal Bilgiler-İktisat-İşletme-İİBF
2)Hukuk
3)Mühendislik

olmak üzere 3 ayrı alanda yapılacaktır. 
Sınavın ilanı, sınava başvurular başlamadan önce VDK Başkanlığı tarafından yapılacaktır. İlanda sınava başvuru koşulları ayrıntılı olarak yer alacaktır. Adaylar, sınava başvuru yapmadan önce Maliye Bakanlığı tarafından duyurulan başvuru koşullarını dikkatlice incelemeli, tüm başvuru koşullarını taşıdıkları takdirde sınav ücretini yatırarak sınava başvuru yapmalıdır.

Sınava başvuru koşulları: 

a)Siyasal Bilgiler-İktisat-İşletme-İktisadi ve İdari Bilimler alanında yapılacak sınava, Siyasal Bilgiler-İktisat-İşletme-İktisadi ve İdari Bilimler programlarından mezun olan adaylar başvurabilecektir.
b)Hukuk alanında yapılacak sınava, hukuk programlarından mezun olan adaylar başvurabilecektir.
c)Mühendislik alanında yapılacak sınava, mühendislik programlarından mezun olan adaylar başvurabilecektir. Ayrıca; yükseköğretim kurumlarının İstatistik, Matematik, Fizik, Kimya, Biyoloji, Fen Bilimleri ile Fen ve Teknoloji alanlarından/programlarından mezun olan adaylar da Mühendislik alanında 4 alt grupta yapılan sınavlardan kendi mezuniyet alanlarına uygun olan sınava başvurabileceklerdir. 
d)Sınava, yukarıda belirtilen programlardan mezun olan ve 2012 veya 2013 yıllarında yapılan KPSS’de herhangi bir puan türünden 80 ve üzeri puan alan adaylar başvurabilecektir. Sınava başvuracak adayların 2012 veya 2013 KPSS puanları kontrol edilecek yukarıda belirtilen puan şartını taşımayan adayların başvurusu sistem tarafından engellenecektir. 
e)Sınava, sınavın yapıldığı tarih itibarıyla 35 yaşını doldurmamış (28 Eylül 1978 ve daha sonra doğmuş olanlar) olanlar başvurabileceklerdir. Bu şartı taşımayan adayların başvurusu sistem tarafından engellenecektir.
f)Sınava, yukarıda belirtilen mezuniyet alanlarına/ programlarına denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurt içi veya yurt dışı öğretim kurumlarından/ programlarından mezun olan adaylar da başvurabileceklerdir.
g)Başvuru aşamasında adayların mezuniyet alanları ÖSYM tarafından kontrol edilmeyecektir. Adayların başvurudaki kendi beyanları esas alınacaktır. Yukarıda belirtilen mezuniyet alanlarından mezun olmadığı halde sınava girerek başarılı olan adayların VDK Başkanlığı tarafından atamaları yapılmayacaktır.

Sınava başvurular, 12-23 Ağustos 2013 tarihleri arasında olacaktır.Sınava başvuracak adaylar başvuru tarihlerinde; Akbank, Denizbank, T. Halk Bankası, T. Vakıflar Bankası, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Türk Ekonomi Bankası, T.C. Ziraat Bankasının tüm şubeleri ve İnternet bankacılığı aracılığıyla ve PTT İş Yerlerinden 150,00 TL sınav ücreti yatıracaklardır. Sınav ücreti kredi kartı ile de yatırılabilecektir. Sınav ücreti ÖSYM’nin internet sayfasında yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile de yatırılabilecektir. Adaylar ÖSYM’ye başvurularını yapmadan önce sınav ücretini yatırmış olmalıdır. 
Sınav ücretini yatıran adaylar başvurularını, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik Numarası ve aday şifresi ile yapacaklardır.Adaylar, başvuruda mezuniyet alanlarına uygun olarak hangi alanda sınava katılacaklarını belirteceklerdir.Adayların başvuruda belirttikleri bilgilerin sorumluluğu kendilerine aittir. Bu bilgilerdeki eksiklik veya yanlışlıklar yüzünden doğacak sonuçlardan aday sorumlu olacaktır. Bir adayın beyanının gerçeğe uymadığı tespit edildiği takdirde bu aday, aradan geçen süreye bakılmaksızın bu sınavdan elde ettiği tüm haklarını kaybedecektir.
Adayların, sınav ücretini yatırarak sınava başvuru yapmadan önce VDK Başkanlığı tarafından duyurulan başvuru koşullarını dikkatlice inceleyip, tüm koşulları taşıdığı takdirde sınav ücretini yatırarak sınav başvurusunu yapmaları yararlarına olacaktır. Başvurusunu yapmayan, başvuru koşullarını taşımayan, başvurusu geçersiz sayılan, sınava girmeyen veya giremeyen, sınava alınmayan veya sınavdan çıkarılan, sınavda başarı sağlayamayan veya sınavı geçersiz sayılan, ücret gerektirmeyen bir işlem için ücret yatıran, aynı işlem için birden fazla ödeme yapan adayların ödedikleri ücretler geri verilmeyecektir. 


Sınava başvuran adaylar için ÖSYM tarafından, hangi bina ve salonda sınava gireceklerini, sınav tarihini ve saatini gösteren Sınava Giriş Belgesi hazırlanacaktır. Adaylar bu belgelerini, sınavın yapılacağı hafta içerisinde ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik Numarası ve aday şifresi ile edinecektir.Adaylar sınava, internetten edinecekleri Sınava Giriş Belgesi ve nüfus cüzdanı/süresi geçerli pasaportu ile kabul edilecektir. Nüfus cüzdanı veya pasaport dışında, zorunlu askerlik görevini ifa eden er/erbaşlar ile askerî öğrenciler için askerî kimlik belgesi (Bu özel durum, muvazzaf askerler için geçerli değildir.), Türk vatandaşlığından izin ile ayrılanlar ve bunların kanuni mirasçılarına ait Pembe/Mavi Kartlar kabul edilecektir. Bunların dışındaki, sürücü belgesi, meslek kimlik kartları vb. diğer tüm belgeler sınava giriş için geçerli belgeler sayılmayacaktır. Nüfus cüzdanında soğuk damga basılı olmalı, adayın güncel bir fotoğrafı ve T.C. Kimlik Numarası bulunmalı, pasaportun süresi geçerli olmalıdır. Üzerinde soğuk damga, güncel bir fotoğraf veya T.C. Kimlik Numarası bulunmayan nüfus cüzdanları ile geçerlilik süresi bitmiş pasaportlar kabul edilmeyecektir. Bir aday bu belgeleri yanında olmadığı hâlde Sınav Merkezi Koordinatörlerinin, ÖSYM Temsilcilerinin, bina veya salon görevlilerinin kararıyla herhangi bir salonda sınava alınmış olsa bile, bu adayın sınavı ÖSYM Yönetim Kurulunca geçersiz sayılacaktır. 
Sınav için gerekli olan iki adet kurşunkalem, silgi, kalemtıraş, peçete ve şeker her bir aday için ÖSYM tarafından temin edilecektir. Tüm adaylar, 26 Eylül 2012 tarihli ve 28423 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Adayların ve Sınav Görevlilerinin Sınav Binalarına Giriş Koşullarına İlişkin Yönetmelik ile ÖSYM’nin internet sitesinde yayınlanan “Sınav Uygulamalarına İlişkin Güvenlik Tedbirleri”ne uymak zorundadır. Sınav binaları/ salonları ÖSYM tarafından kurulacak güvenlik kameraları ile izlenebilecektir. Kamera kayıtları gerektiğinde kanıt olarak kullanılacaktır. Sınavda adaylara, çoktan seçmeli sorulardan oluşan testler uygulanacaktır. Her testte 60 soru olacaktır. 

Siyasal Bilgiler-İktisat-İşletme-İktisadi ve İdari Bilimler Alan Testi, tek bir soru kitapçığında bulunacak ve testte; Maliye (Maliye teorisi, maliye politikası, vergi teorisi, Türk vergi sistemi ve kamu maliyesi), İktisat (Mikro iktisat, makro iktisat, iktisadi düşünceler tarihi, para teorisi, para politikası, Türkiye ekonomisi, uluslararası iktisat ve uluslararası iktisadi kuruluşlar), Hukuk (Anayasa hukuku, idare hukukunun genel esasları, idari yargı, ceza hukuku, ceza muhakemeleri usulünün genel esasları, medeni hukuk -aile hukuku ve miras hukuku hariç-, borçlar hukuku -genel hükümler-, ticaret hukuku -deniz ticaret ve sigorta hukuku hariç) ve Muhasebe (Genel muhasebe, şirketler muhasebesi, maliyet muhasebesi ve mali tablolar analizi) konularından sorular yer alacaktır. 

Hukuk Alan Testi, tek bir soru kitapçığında bulunacak ve teste; anayasa hukuku, idare hukuku, idarî yargılama usulü, hukuk yargılama usulü, borçlar hukuku (genel hükümler), medeni hukuk (Aile hukuku ve miras hukuku hariç) ceza hukuku ve ceza muhakemeleri usulünün genel esasları, ticaret hukuku (Deniz ticareti ve sigorta hukuku hariç) vergi hukuku ve vergi usul hukuku konularından sorular yer alacaktır.

Mühendislik Alan Testi, 4 alt grup testten oluşacaktır.

1)Kimya-Malzeme Mühendislik Grubu Testi
2)Elektrik-Elektronik-Bilgisayar Müh. Grubu Testi
3)Makine-İmalat-Endüstri Mühendislik Grubu Testi
4)İnşaat ve Yer Bilimleri Mühendislik Grubu Testi


Her alt grup testi ayrı bir soru kitapçığı olacaktır. Adaylar başvuruda belirttikleri alt testten sınava alınacak ve kendilerine bu alt teste ait soru kitapçığı verilecektir.Adaylar testteki soruların cevaplarını optik okumaya elverişli cevap kâğıtlarına işaretleyecekler, cevap kâğıtları ÖSYM’de optik okuyucu ile okunacak ve bilgisayarla değerlendirilecektir.Değerlendirmede yalnız doğru cevaplar göz önünde bulundurulacak, yanlış cevaplar dikkate alınmayacaktır. Testteki sorulardan herhangi biri, biçimsel veya bilimsel bir nedenle ÖSYM tarafından “geçersiz” sayıldığı takdirde, bu soru, ilgili testi işaretleyen tüm adaylar için doğru cevaplanmış kabul edilecektir.
Değerlendirme yapılırken; testlere ait ham puanların ortalama ve standart sapmaları hesaplanacak, her test için ayrı ayrı olmak üzere ham puanlar, ortalaması 50, standart sapması 10 olan standart puanlara dönüştürülecektir. Bu durumda sınava giren her adayın bir standart puanı hesaplanmış olacaktır.Standart puanlar, aşağıdaki formül kullanılarak, en küçüğü 20, en büyüğü 100 olacak şekilde puanlara dönüştürülecek ve bu puan adayın “Yazılı Sınav Puanı” olacaktır:
      
 ysp

SP        : Adayın standart puanı
SPKCK  : En küçük standart puan
SPBYK  : En büyük standart puan
Siyasal Bilgiler-İktisat-İşletme-İktisadi ve İdari Bilimler, Hukuk ve Mühendislik alanlarında yapılacak sınavların her biri için ayrı ayrı ayrı sıralama yapılacaktır. Her bir alan için ayrı ayrı olmak üzere hesaplanan puanlar en yüksekten en düşüğe doğru sıralanarak VDK Başkanlığınca her bir alanda bildirilecek sayı kadar aday, yazılı sınavda başarılı sayılacaktır.

Yapılan hesaplamalar sonucunda, en son sıradaki adayla aynı puanı alan adayların tamamı sözlü sınava çağırılacaktır.VDK Başkanlığınca bildirilecek puan barajını aşan ve kontenjana giren adayların sınav sonuç bilgisinde “Sözlü Sınava Katılmaya Hak Kazandınız.” ibaresi yer alacaktır.VDK Başkanlığınca bildirilecek puan barajını aşan ancak, kontenjana giremeyen adayların sınav sonuç bilgisinde “Sözlü Sınava Katılmaya Hak Kazanamadınız.” ibaresi, VDK Başkanlığınca bildirilecek puan barajının altında puan alan adayların sınav sonuç bilgisinde ise “Kazanamadınız.” ibaresi yer alacaktır.Yazılı sınav sonuçları, ÖSYM’nin internet sayfasından duyurulacak, ayrıca adayların adresine belge gönderilmeyecektir.Sınav sonucunun incelenmesini isteyen adaylar, sonuçların ÖSYM tarafından elektronik ortamda açıklanmasından itibaren en geç 10 gün içinde, ÖSYM’nin İnternet sayfasında yer alan “Adaylar Tarafından Dilekçe Gönderilmesi” konulu duyuru doğrultusunda Genel Amaçlı Dilekçe örneğini kullanarak ÖSYM’ye başvuracaklardır. Sınav sorularına ilişkin itirazlar ise sınavın yapıldığı tarihten itibaren 5 iş günü içerisinde aynı şekilde yapılacaklardır. Bu adayların inceleme masrafları karşılığı, ÖSYM'nin T.C. Ziraat Bankası Ankara Güvenevler Şubesi 6028011-5013 numaralı hesabına (IBAN NO: TR 070001000830060280115013) 5,00 TL yatırdıklarını gösteren dekontunu dilekçelerine ekleyeceklerdir. Dilekçe ÖSYM Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı 06538 Bilkent/Ankara adresine ulaştırılacaktır. ÖSYM süresi içinde yapılan itirazları inceleyecek, sonuçlarını adaylara ve gerektiğinde ilgili kuruma 10 gün içerisinde posta ile bildirecektir. Süresi geçtikten sonra yapılan ve ekinde inceleme masrafı dekontu bulunmayan itirazlar ile üzerinde adayın T.C. Kimlik Numarası, adresi, evrak referans numarası vb. bilgiler yazılı olmayan, imzalanmamış dilekçeler işleme alınmayacaktır. Süre hesabında ÖSYM Genel Evrak kaydına giriş tarihi esas alınacaktır. ÖSYM aday dilekçelerini, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr İnternet adresinden alabilecek ve/veya adayların vermiş olduğu dilekçeleri aynı şekilde cevaplayabilecektir. 6114 sayılı Yasa gereğince sınavlarda kullanılan soru kitapçıkları sınav sonuçlarının ilanından 6 ay sonra, cevap kâğıtları ise 1 yıl sonra imha edilir.  ÖSYM’de bulunan her türlü sınav evrakının aslı veya sureti, yargı organlarının aksi kararları olmadıkça, aday dâhil hiçbir kişi ya da kuruma gösterilmez ve verilmez.

ÖSYM Aday İşlemleri Sistemine erişim için şifresini unutan adaylar, başvuru merkezlerine nüfus cüzdanı/süresi geçerli pasaportları ile şahsen başvurarak 2,00 TL ücreti karşılığında yeni şifrelerini edinebileceklerdir. Şifrenin edinilmesi ile ilgili ayrıntılı bilgi ÖSYM’nin İnternet sayfasında bulunmaktadır.

Sınava başvuran adaylar, sınavla ilgili düzenlemeleri ve ilgili mevzuatta yer alan düzenlemeleri kabul etmiş sayılırlar. Sınav kurallarına uymayan adaylara 6114 sayılı Kanun’a göre işlem yapılır. Sınavlarla ilgili her türlü açıklamanın, başvuruların ve sınav sonuçlarının adaylara duyurulması, ÖSYM’nin İnternet sayfasında yapılır. İnternet sayfasındaki duyurular adaylara tebliğ hükmündedir.

17 yorum:

 1. 80 alan herkes yazılı sınava girebilecek o halde.öyle mi ?

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. d)Sınava, yukarıda belirtilen programlardan mezun olan ve 2012 veya 2013 yıllarında yapılan KPSS’de herhangi bir puan türünden 80 ve üzeri puan alan adaylar başvurabilecektir. Sınava başvuracak adayların 2012 veya 2013 KPSS puanları kontrol edilecek yukarıda belirtilen puan şartını taşımayan adayların başvurusu sistem tarafından engellenecektir.


   deniyor.

   Sil
 2. admin kusura bakma oruç zamanı kafam çalışmıyor.anlatmak istediğim; başvuru şartında bi problem yok.80 puanım var.başvuru yapıcam. ama her 80 alan yazılı sınava gircek mi ?mesela 20.000 kişi 80 puan üstü diye herkes yazılıya gircek mi? 80 puanı olan 30.000 kişi başvursa 30.000 nide gircek mi ?

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Başvuran herkes girecek. Yoksa düşünsene 150 lira yatırıyosun sınava giremiyorsun paran yanıyor.

   Sil
 3. çok sağol admin.100 derece adamsın.:D

  YanıtlaSil
 4. Kac alim yapilacagi aciklanmamismi yoksa benmi goremedim metinde varda ?

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Aynen öyle. Alım sayısı henüz açıklanmadı. 1000 - 2000 arasında bekleniyor.

   Sil
 5. 17 agustos 2000 7 eylul 1500 mehmet simsek 5000 alcaz demisti geriye kaldi 1500 28 indekinede

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Mayısta da alım oldu. Artık başvuru zamanı geldiğinde göreceğiz.

   Sil
 6. merhaba,
  7 eylüldeki sınav başvurusu 12-21 agustos arası 28 eylüldeki ise 12-23 agustos arası.her iki sınavada aynı anda başvuru yapılacak 7 eylüldeki sınava hak kazanılabilir ayrıca 28 eyüldeki sınavada para yatırılması da zorunlu.öyleki aynı anda iki sınava da girme durumu ortaya çıkmayacak mı.para yatırılması ve mecburiyet.bu durum bir sorun yaratmaz mı!!

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. İlkleri yaşıyoruz şuan. Bende ne yapacağımı bilmiyorum. İkisinede başvursam mı. Ya 7 eylül iyi geçerse ? Kafamda deli sorular :-)

   Bir de ücret acayip fazla. Üstüne sınav sadece ankarada. Bir sürü masraf. Falan falan. Bakalım o tarihe kadar karar verecğiz artık.

   Sizin sorduğunuz soru ise, herhangi bir sorun teşkil edeceğini sanmıyorum.

   Sil
 7. Mayistaki alim kac kosiydi peki ?

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. 400 kişilik kadro açıldı. 301 kişi kazandı :)

   Sil
 8. iyi günler ÖSYM nin yapacağı vergi müfettiş yardımcılığı sınavı ikinci alımlarında herhangi bi puan türünden 75 ve üzeri alma şartımı geçerli olacak? birkaç puanım 78 civarı şansım nedir acaba?

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. ÖSYMnin 28 Eylülde yapacağı sınav için başvuru şartı herhangi bir puan türünden 80 ve üzeri almak olarak ilan edildi.

   Sil
  2. onu biliyorum admin ikinci alım olurmu olursada bu 80 şartı 75 e iner mi onu soruyorum?

   Sil
  3. Şuan için öyle bir beklenti(söylenti) yok.Hiç belli olmaz. Belkide dediğiniz gibi bir ilanda verilebilir.Maliye Bak. son 3 aya bakıldığı zaman ne kadar sürpriz kararlar verdiğini görüyoruz.

   Sil

Yorumunuz Denetlendikten Sonra Yayımlanacaktır.