29 Eylül 2013 Sayıştay Denetçi Yard. Eleme Sınavı

BU YAZI Admin TARAFINDAN 5 Ağustos 2013 Pazartesi GÜNÜ YAZILDI. 1 yorum

 2013 Sayıştay Başkanlığı Sayıştay Denetçi Yardımcısı Adaylığı Eleme Sınavı (2013-Sayıştay Eleme)

SINAVA İLİŞKİN GENEL BİLGİLER TEMEL İLKE VE KURALLAR


2013 Sayıştay Başkanlığı Sayıştay Denetçi Yardımcısı Adaylığı Eleme Sınavı (2013-Sayıştay Eleme), 29 Eylül 2013 tarihinde Ankara’da yapılacaktır. 

Sınav, saat 09.30’da başlayacak ve 2,5 saat (150 dakika) sürecektir.
Sınava başvurular, 14-23 Ağustos 2013 tarihleri arasında olacaktır.

Sınava, Eleme sınavının yapılacağı 29 Eylül 2013 tarihinde 35 (otuzbeş) yaşını bitirmemiş olanlar (29 Eylül 1978 ve daha sonraki doğumlular) başvurabilecektir.

Adaylar sınav ücreti olarak, başvuru tarihlerinde Akbank, Denizbank, T. Halk Bankası, T. Vakıflar Bankası, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Türk Ekonomi Bankası, T.C. Ziraat Bankasının tüm şubeleri ve İnternet bankacılığı aracılığıyla ve PTT İş Yerlerinden ÖSYM adına 100,00 TL yatıracaklardır. Sınav ücreti ÖSYM’nin internet sayfasında yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile de yatırılabilecektir. Sınava başvurular, elektronik ortamda ÖSYM başvuru merkezleri (Tüm il/ilçe ÖSYM Sınav Merkezi Koordinatörlükleri) aracılığıyla alınacaktır. ÖSYM Sınav Merkezi Koordinatörlüklerinin adresi ÖSYM’nin İnternet sayfasında yer almaktadır. Sınav ücretini yatıran adaylar, ÖSYM’nin İnternet adresinden edinecekleri Aday Başvuru Formunu doldurmuş olarak ÖSYM Başvuru Merkezlerine şahsen başvuracaklardır. Adayların başvurularını yaparken, doldurulmuş Aday Başvuru Formunu, nüfus cüzdanı/süresi geçerli pasaportlarını yanlarında bulundurmaları zorunludur.

Başvuru merkezi görevlisi tarafından adayın Aday Başvuru Formundaki bilgileri (kimlik/iletişim bilgileri, mezun olduğu üniversite/fakülte/YO, lisans programı, mezuniyet yılı, seçimlik grup bilgisi vb.) ile birlikte web kamerayla alınacak fotoğrafı elektronik ortama aktarılacaktır. Fotoğraf, adayın fiziksel olarak kolaylıkla tanınmasını sağlayacak nitelikte olmalıdır. Başvuru merkezi görevlisi adayın bilgilerini ve fotoğrafını elektronik ortama aktardıktan sonra yazıcıdan alacağı Aday Başvuru Kayıt Bilgileri formunu kontrol etmesi için adaya verecektir. Aday belgeyi kontrol edecek ve bilgiler doğru ise imzalayıp görevliye onaylaması için geri verecektir. Adaylar, başvuru merkezine Başvuru Hizmeti Ücreti olarak 3,00 TL ücret ödeyeceklerdir. Adaylar, sınava başvuru işlemini tamamladıktan sonra, başvuru bilgileriniÖSYM’nin https://ais.osym.gov.trİnternet adresinden kontrol etmelidir. Adayların Aday Başvuru Formuna yazdıkları bilgilerin sorumluluğu kendilerine aittir. Aday Başvuru Formuna yazılan bilgilerdeki eksik ve yanlışlar yüzünden doğacak sonuçlardan aday sorumlu olacaktır. Bir adayın beyanının gerçeğe uymadığı tespit edildiği takdirde bu aday, aradan geçen süreye bakılmaksızın bu sınavdan elde ettiği tüm haklarını kaybedecektir Adayların, sınav ücretini yatırarak sınava başvuru yapmadan önce Sayıştay Başkanlığı tarafından duyurulan başvuru koşullarını dikkatlice incelemeleri, tüm koşullarını taşıdıkları takdirde sınav ücretini ödeyerek sınava başvuru yapmaları yararlarına olacaktır. Bu konuda adaylar, ayrıntılı bilgiye Sayıştay Başkanlığının internet adresinden ulaşabileceklerdir. Başvurusunu yapmayan, başvuru koşullarını taşımayan, başvurusu geçersiz sayılan, sınava girmeyen veya giremeyen, sınava alınmayan veya sınavdan çıkarılan, sınavda başarı sağlayamayan veya sınavı geçersiz sayılan, ücret gerektirmeyen bir işlem için ücret yatıran, aynı işlem için birden fazla ödeme yapan adayların ödedikleri ücretler geri verilmez. 

Sınava girecek her aday için ÖSYM tarafından, adayların hangi bina ve salonda sınava gireceklerini, sınav tarihini ve saatini gösteren Sınava Giriş Belgesi düzenlenecektir.Adaylar sınava, 23 Eylül 2013 günü saat 14.00’ten itibaren ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr  İnternet adresinden T.C. Kimlik Numarası ve aday şifresi girerek edinecekleri Sınava Giriş Belgesi ve nüfus cüzdanı/süresi geçerli pasaportu ile kabul edilecektir. Nüfus cüzdanı veya pasaport dışında, zorunlu askerlik görevini ifa eden er/erbaşlar ile askerî öğrenciler için askerî kimlik belgesi (Bu özel durum, muvazzaf askerler için geçerli değildir.), Türk vatandaşlığından izin ile ayrılanlar ve bunların kanuni mirasçılarına ait Pembe/Mavi Kartlar kabul edilecektir. Bunların dışındaki, sürücü belgesi, meslek kimlik kartları vb. diğer tüm belgeler sınava giriş için geçerli belgeler olarak kabul edilmeyecektir. Nüfus cüzdanında soğuk damga basılı olmalı, adayın güncel bir fotoğrafı ve T.C. Kimlik Numarası bulunmalı, pasaportun süresi geçerli olmalıdır. Üzerinde soğuk damga, güncel bir fotoğraf veya T.C. Kimlik Numarası bulunmayan nüfus cüzdanları ile geçerlilik süresi bitmiş pasaportlar kabul edilmeyecektir. Bir aday bu belgeleri yanında olmadığı hâlde Sınav Merkezi Koordinatörlerinin, ÖSYM Temsilcilerinin, bina veya salon görevlilerinin kararıyla herhangi bir salonda sınava alınmış olsa bile, bu adayın sınavı ÖSYM Yönetim Kurulunca geçersiz sayılacaktır.ÖSYM Aday İşlemleri Sistemine erişim için şifresini unutan adaylar, başvuru merkezlerine nüfus cüzdanı/süresi geçerli pasaportları ile şahsen başvurarak 2,00 TL ücreti karşılığında yeni şifrelerini edinebileceklerdir. Şifrenin edinilmesi ile ilgili ayrıntılı bilgi ÖSYM’nin İnternet sayfasında bulunmaktadır.

Sınav için gerekli olan iki adet kurşunkalem, silgi, kalemtıraş, peçete ve şeker her bir aday için ÖSYM tarafından temin edilecektir. Tüm adaylar, 26 Eylül 2012 tarihli ve 28423 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Adayların ve Sınav Görevlilerinin Sınav Binalarına Giriş Koşullarına İlişkin Yönetmelik ile ÖSYM’nin internet sitesinde yayınlanan “Sınav Uygulamalarına İlişkin Güvenlik Tedbirleri”ne uymak zorundadır. Sınav binaları/salonları ÖSYM tarafından kurulacak güvenlik kameraları ile izlenebilecektir. Kamera kayıtları gerektiğinde kanıt olarak kullanılacaktır.Eleme Sınavında adaylara, Genel Yetenek Testi, Genel Kültür Testi ve Alan Bilgisi; İktisat Testi, Maliye Testi, Hukuk Testi uygulanacaktır.  

Genel Yetenek Testi (34 soru): Türkçe, Matematik ile ilgili çoktan seçmeli sorulardan,
   
Genel Kültür Testi (26 soru): Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Dünya Tarihi, Sanat Tarihi, Türkiye Coğrafyası, Vatandaşlık Bilgisi, Türkiye ve Dünya İle İlgili Genel, Kültürel ve Güncel Sosyoekonomik Konularla ilgili çoktan seçmeli sorulardan,
    
Alan Bilgisi (90 soru);
       1)İktisat Testi (30 soru): İktisat Teorisi, Mikro İktisat, Makro İktisat, İktisat Politikası, Para-Banka-Kredi ile ilgili çoktan seçmeli sorulardan,
       2)Maliye Testi (30 soru): Maliye Teorisi, Maliye Politikası, Bütçe, Vergi Hukuku ve Türk Vergi Sistemi ile ilgili çoktan seçmeli sorulardan,
     3)Hukuk Testi (30 soru): Anayasa Hukuku, İdare Hukuku, Medeni Hukuk, Borçlar Hukuku, Ticaret Hukuku ile ilgili çoktan seçmeli sorulardan
oluşacaktır.

Adaylar, Eleme Sınavında testteki sorularla ilgili cevaplarını optik okumaya elverişli cevap kâğıtlarına işaretleyecekler, cevap kâğıtları ÖSYM’de optik okuyucularla okunarak bilgisayarla değerlendirilecektir. Değerlendirme, doğru cevap sayısı üzerinden yapılacak, yanlış cevaplar dikkate alınmayacaktır. Testteki sorulardan herhangi biri, biçimsel veya bilimsel bir nedenle ÖSYM tarafından “geçersiz” sayıldığı takdirde bu soru, ilgili testte en az bir işareti bulunan tüm adaylar için doğru cevaplanmış kabul edilecektir. 

Bir testteki doğru cevap sayısı adayın bu testten aldığı ham puanını oluşturacaktır. Genel Yetenek Testi, Genel Kültür Testi, İktisat Testi, Maliye Testi ve Hukuk Testine ait ham puan dağılımlarının ortalama ve standart sapmaları hesaplanacak, her 5 test ayrı ayrı olmak üzere bu dağılımlar, ortalaması 50, standart sapması 10 olan standart puan dağılımlarına dönüştürülecektir. Bu durumda sınava giren her adayın her teste ait (Genel Yetenek Testi, Genel Kültür Testi, İktisat Testi, Maliye Testi ve Hukuk Testi) standart puanı hesaplanmış olacaktır.

Eleme sınavı değerlendirmesinde; hukuk %25 (yüzde yirmi beş), maliye %25 (yüzde yirmi beş), iktisat %20 (yüzde yirmi), genel yetenek %20 (yüzde yirmi) ve genel kültür %10 (yüzde on) oranında olmak üzere ağırlıklı puan hesaplanacaktır.Her testin ağırlıklı puan toplamı, adayın ağırlıklı puanını oluşturacaktır. Ağırlıklı puan hesaplandıktan sonra bu puan, aşağıdaki formül kullanılarak 100 üzerinden puana dönüştürülecektir.


ses


SES       : Sayıştay Eleme Sınavı
AP        : Adayın ağırlıklı standart puanı
X          : Ağırlıklı puanların ortalaması
S          : Ağırlıklı puanların standart sapması
B          : Ağırlıklı puanların en büyüğü

Değerlendirme sonunda adaylar, en yüksek SES puanlı adaydan başlamak üzere puan sırasına konulacaktır.  SES puanlarının eşit olması durumunda; sırasıyla hukuk, maliye, iktisat, genel yetenek ve genel kültür testleri ağırlıklı puanı fazla olan öncelikli olmak kaydıyla 70 ve üzerinde puan alanlar başarı sırasına konulacaktır. 45 kişilik kadronun beş katına kadar aday eleme sınavını kazanmış sayılacaktır. Sonuncu adayla aynı puanı alan diğer adaylar da eleme sınavını kazanmış sayılacaktır.Yazılı Sınava katılma hakkını elde eden adaylar, yazılı sınavların yerini, tarihini ve saatini gösteren, “Yazılı Sınava katılmaya hak kazandınız.” ibaresi yer alan sınav sonuçlarını, ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve aday şifreleri ile öğrenebileceklerdir.    

   
ÖSYM, Eleme Sınavında 70 ve üzerinde puan alan ancak kontenjan dışında kalan adaylara ait Sınav Sonuç Bilgisinde “Sınav ilanında belirtilen boş kadro sayısının beş katını aşmayacak sayıda kişi eleme sınavını kazanmış sayılır.” şeklindeki ilgili Yönetmelik hükmü gereğince “Yazılı Sınava çağrılmaya hak kazanamadınız.” ibaresi yer alacaktır. 70’in altında puan alan adayların Sınav Sonuç Bilgisinde ise “Kazanamadınız.” ifadesi yer alacaktır.Eleme Sınavında başarılı olan adayların tabi tutulacağı klasik usule göre düzenlenen Yazılı Sınav iki oturum hâlinde aşağıdaki alanlarda, belirtilen tarih ve saatlerde uygulanacaktır.

1. Oturum: 14 Aralık 2013 Cumartesi2. Oturum: 15 Aralık 2013 Pazar
I- HUKUK:09.30-11.30
1-     Anayasa hukuku; genel esaslar ve Türk Anayasa hukuku
2-     İdare hukuku; genel esaslar ve idari yargı
3-     Medeni hukuk; genel esaslar, kişiler hukuku ve eşya hukuku
4-     Borçlar hukuku; genel esaslar
II- MALİYE:13.30-15.30
1-       Maliye teorisi
2-       Maliye politikası
3-       Bütçe
4-       Vergi hukuku ve Türk vergi sistemi
III- İKTİSAT:09.30-11.30
1-       İktisat teorisi
2-       Mikro iktisat
3-       Makro iktisat
4-       İktisat politikası
5-       Para-banka-kredi
IV- KOMPOZİSYON:13.30-14.30
(Kompozisyon, bir A4 sayfasını
geçmemelidir.)

V- SEÇİMLİK GRUP: 14.30-15.30
1-     Ticaret hukuku; genel esaslar, ticari işletmeler, ticari şirketler ve kıymetli evrak
2-     Muhasebe; genel muhasebe ve mali tablolar analizi 

Eleme Sınavında başarılı olan adaylara uygulanacak Yazılı Sınav klasik usule göre düzenlenecektir. Yazılı sınav soruları Yönetmeliğin 11 inci maddesinde belirtilen konularda ve her konu için ayrı ayrı hazırlanacaktır. Yazılı kâğıtlarının değerlendirilmesinde tam puan 100’dür. Ders gruplarından alınan puanların aritmetik ortalaması yazılı sınav sonucunu oluşturacaktır. Yazılı sınavın değerlendirilmesinde, en yüksek puandan başlamak üzere ve eşit puanlar için sırasıyla hukuk, maliye, iktisat ve seçimlik ders grubu puanı fazla olan öncelikli olmak kaydıyla 70 ve üzerinde puan alanlar başarı sırasına konulacaktır. Bunlardan en yüksek puandan başlayarak 45 kişilik kadro sayısının üç katına kadar aday yazılı sınavı kazanmış sayılacaktır.

1 yorum:

  1. ELEME SINAVINI GEÇEBİLMEK İÇİN KAÇ NET YAPMAK GEREKLİ?

    YanıtlaSil

Yorumunuz Denetlendikten Sonra Yayımlanacaktır.