İl Göç Uzman Yardımcılığı Sınav Soruları (9 Kasım)

BU YAZI Admin TARAFINDAN 10 Kasım 2013 Pazar GÜNÜ YAZILDI. 3 yorum
Sosyal medyada arkadaşların derlediği soru-cevap karışık İl Göç Uzmanlığı soruları. Cevaplar tahminidir.Yanlış olduğunu düşündüğünüz soruları ve eklemek istediklerinizi aşağıdaki yorum formundan iletebilirsiniz.

1)2.dünya savaşı başlama sebebi: Almanyanın Polonyaya saldırısı

2)Rusyanın 1.dünya savaşından çekilme ant-Brest Litovsk Barış Antlaşması

3) Türkiye 1932 yılında Milletler cemiyetine üye olmuştur.

4) Vatansız

5) Şikayete bağlı suç- 6 ay

6) Yansıma- Mutlak

7) Sınırdışı etme kararına karşı temyiz yolu yoktur. 15 gün içinde temyiz edilir yanlıştır.

8) Çalışma izni-5 yıl

9) KHK-Bakanlar kurulu

10) Başbakanlığa bağlı değil-dev.den.kurulu

11) Burokrasi-Gournay

12) Ülkeye girişlerde kapsamlı kontrol bitene kadar değil en fazla dört saat bekletilir.

13) Maliyede kaynak-fiyat oluşumu-bütçe ve siyasi süreç

14) Tekelci rekabet uzun dönemde atıl kapasite

15) Hakim örf ve adete göre karar verir.

16) Maddi edimi borcunu - Ölüm sona erdirmez

17) Sovyetler dağılınca-Azerbaycan

18) Dünya lideri-ABD

19) Türkiye petrol ihraç eden ülkeler birliği(OPEC)üyesi değil.

20) İktisatta tam rekabet sorusu Q=2,p=10

21) Maliye dışsallık üreticiden üreticiye pozitif

22) İnsan siyasi bir hayvandır-Aristo

23) Z teorisi-Ouchi

24) BM geçici üyeliğinden Arabistan çekildi.

25) Durgunluk ve Enflasyon=Stagflasyon

26) Yd=1500 ise c=1175

27) Gelir vergisi Gayrisafi olarak hesaplanır yanlıştır.Safi olarak hesaplanır.

28) Piyasa başarısızlığı: Hepsi

29) Bedavacılık sorunu

30) IMF

31) J eğrisi

32) Vergi sonrası geliri azalan bireyin daha çok çalışması- Gelir etkisi

33) Mahkeme nedeniyle-Harç

34) Dışlama

35) 2.gossen-malların fiyatları eşitse faydalarıda eşittir yanlış

36) Boğazlar meselesi-Montrö

37) 657 de yok-Mahalli idareler sınıfı

38) Esaslı hata değil-Saik

39) iktisatta farksızlık eğrisi dikey eksene değiyor ve pozitif-iki malı tüketirse fayda artar yanlış.

40) Telafi edilmiş talep eğrisi-negatif eğimlidir.

41) Ayırma prensibi

42) veraset ve intikal vergisi

43) Göç pol.kurulunda bulunmayan üye=Mgk Genel Sekreteri

44) Faiz artmış ama gelir artmamış-Kamu Har.Artmış,para arzı azalmış

45) Zorunluluk hali-Boğadan kaçış

46) Lorenz

47) Yapısal Yaklaşım-Ekonomik açıdan

48) Bireysel başvuru idari yönden reddi-7 gün itiraz

49) Yabancı sayılamayan-Azınlıklar

50) Dilekçe hakkı-Vatandaş olma zorunluluğu yok

51) 5820 vardı kişisel gelir

52) Eski hale getirme

53) İzmir iktisat kongresi-Yabancı sermaye girişi engellenecek yanlış

54) Enflasyon hedeflemesi- 2002 yılında değil 2006 yılında

55) Adli yargı

56) Artan oranlılık

57) İskan kanununa göre Göçmen-İkamet adresi

58) 2.Dünya savaşının Türkiye'ye etkileri- askerlikle ilgili bir şık vardı

59) 2001 krizi Türk parasının değerinin düşük olması

60) L=8 iken firma kar maksimizasyonuna ulaşamaz.

61) Maliye amaçları-Tam istihdam-Fiyat istikrarı

62) Maliye araçları

63) Vize tanımı

64) Vatansız kişi sınırdışı etmede yanlış olan-Belgenin süresinin dolması

65) Tanıma

66)Çoğunluk sistemi: tek turlu dar bölge çoğunluk sistemi, blok oy, alternatif oy ve iki turlu çoğunluk sisteminden oluşuyorMUŞ.

67) Philips vardı

68) 1923-1930 Türk dış siyaseti Lozandan kalan sorunlar.

69) Türk Kanunlarına göre yargılanır.

70) Uluslar arası koruma statüsünün kaybı-Zulüm görmekten korktuğu ülkenin talebi yanlış

71) Ab ye giriş şartı değildir-güçlü ordu

72) Sıkıyönetim nedeni deği- kamu düzeninin bozulması

73) Büyük ülkelerin lehine düzenleme yapmak.diye bir şık vardı

74) İdari işlemlerle güvenlik tedbiri yaratılabilir.yanlış

75) Suçlunun yabancı iadesi-Bakanlar kurulu

76) Yüce divan-Meclis soruşturması

77) Türkçe biliyor olmak diye bir şık vardı.

78) Neoklasik - Mayo

79) Kanunilik ilkesi

80) Huntington - uygarlıklar arası çatışma

81) Sadece devletlerin başvurabileceği- adalet divanı

82) Yeni keynesyenlere göre hangisi yanlış - fiyatların geçici katılığı

83) Weber - otoriter devlet falan 3lü bişey

84) Hangisi pasaport çeşitlerinden değil

85) Hangisi kısa dönemde arzı sola kaydırır

86) Yabancının isteğe bağlı sigortası olan soru

87) Yabancının taşınmaz edinme sorusu

88) Yangisi göç teşkilatında yoktur - pasaprt daire başkanlğı

89) Yapılışına göre harcamalar sorusu- şıklarda verimli-verimsiz, cari-yatırım falan vardı

90) Mülteciyle ilgili yanlıştır? - ailesinin geçimini sağlayamayan

91) İktisat getiri sorusu b/a

92) 5 nisan kararları-yüksek faizli tahvil ihracı

93) Lobiciliğin en fazla olduğu ülke - ABD

94) Hangisi vize muafiyetinden yararlanamaz gibi bi soru vardı

95) Cari işlemler - hizmet gelir hesabı

96)Çağdaş yönetim teknikleri- koordinasyon, denetim, özyönetim vs.

97) Son 5 yılda cari açığın azalma nedenleri

98) Hangileri maliye pol amaçlarından öncüllü soru

3 yorum:

  1. hocam meraba...acaba kaçla kapatır sınav...defterdarlık 0.3 ile kacırdım...

    YanıtlaSil
  2. yazılı sınav kaçla kapatır acaba tahmini olan var mı?

    YanıtlaSil

Yorumunuz Denetlendikten Sonra Yayımlanacaktır.