VMY Kazananıp Eğitim Sürecini Bekleyenlere İlişkin Duyuru

BU YAZI Admin TARAFINDAN 17 Ocak 2014 Cuma GÜNÜ YAZILDI. 1 yorum
Vergi Denetim Kurulu eğitim sürecini bekleyen 5.,6. ve 7. promosyon Vergi Müfettiş Yardımcılığını kazanaların kafasında oluşan sorulara ilişkin resmi websitesinden bir duyuru yayımladı. Duyuru şöyle;


17 AĞUSTOS 2013, 7 EYLÜL 2013 ve 28 EYLÜL 2013 TARİHLERİNDE YAZILISI VE AKABİNDE SÖZLÜ KISIMLARI YAPILAN VERGİ MÜFETTİŞ YARDIMCLIĞI GİRİŞ SINAVLARI SONUCU, VERGİ MÜFETTİŞ YARDIMCISI OLMAYA HAK KAZANANLARA İLİŞKİN SIKÇA SORULAN SORULAR VE CEVAPLARI:

1. Eğitim tarihleri ve yerleri belli mi?
Yazılısı 17 Ağustos 2013 tarihinde yapılan 5.Promosyon vergi müfettiş yardımcılarının temel eğitiminin en geç Mart/2014, yazılısı 7 Eylül 2013 tarihinde yapılan 6.Promosyon vergi müfettiş yardımcılarının temel eğitiminin en geç Temmuz/2014 ve yazılısı 28 Eylül 2013 tarihinde yapılan 7. Promosyon vergi müfettiş yardımcılarının temel eğitiminin de en geç Ağustos/2014 tarihinde başlatılması planlanmaktadır. Temel eğitim Ankara’da yapılacaktır.

2. Eğitim sonunda il tercihi yapılabilecek mi?
“A” Grup Başkanlıklarında görevlendirilen vergi müfettiş yardımcıları, temel eğitim sonrasında başarı sırasına göre ve Başkanlığımızca belirlenecek kontenjanlar çerçevesinde Grup Başkanlığı tercihi yapabileceklerdir. “B,C,Ç” Grup Başkanlıklarında görevlendirilen vergi müfettiş yardımcılarının görev yerleri Ankara, İstanbul veya İzmir olarak belirlenecektir.

3. Eğitim süresi, ilk %5 ve %95'lik dilime girenler için ne kadar olacak?
Giriş sınavında ilk %5’te yer alarak “B,C,Ç” Grup Başkanlıklarında görevlendirilen Vergi Müfettiş Yardımcıları uyum eğitimi dahil yaklaşık beş ay, giriş sınavında %95’te yer alarak “A” Grup Başkanlıklarında görevlendirilen vergi müfettiş yardımcıları uyum eğitimi dahil yaklaşık dört ay temel eğitime tabi tutulacaklardır.

4. Eğitim süreci açısından, 5. 6. ve 7. Promosyonlar için Gruplar arasında farklılık var mı?
“A” Grup Başkanlıklarında görevlendirilen vergi müfettiş yardımcıları, eğitimlerini, Kurul'un eğitim merkezinde, “B,C,Ç” Grup Başkanlıklarında görevlendirilen vergi müfettiş yardımcıları ise eğitimlerini, Ankara Büyük Ölçekli Mükellefler Grup Başkanlığı’nda alacaklardır. Ayrıca Vergi Denetim Kurulu Yönetmeliği gereğince “B,C,Ç” Grup Başkanlıklarında görevlendirilen vergi müfettiş yardımcılarının yeterlik sınav konuları ile “A” Grup Başkanlıklarında görevlendirilen vergi müfettiş yardımcılarının yeterlik sınav konuları arasında bazı konu grupları itibariyle farklılık bulunduğundan eğitim konuları ve eğitim süresi açısından da farklılık vardır.

5. Her bir promosyon için eğitimin parçalı halde başlama ihtimali var mı?
Hayır. Promosyonun tamamı aynı anda temel eğitime başlayacaktır.

6. Siyasal Bilgiler-İktisat-İşletme-İktisadi ve İdari Bilimler, Mühendislik veya Hukuk alanlarından herhangi birinden sınava girerek vergi müfettiş yardımcısı olmaya hak kazananlar yetiştirilme süreçlerinde aynı eğitimi alıp aynı sınavlara mı tabi olacaklar?
Evet. Tüm vergi müfettiş yardımcıları alan ayrımı yapılmaksızın Vergi Denetim Kurulu Yönetmeliğinde belirlenen çerçevede aynı konu veya konu gruplarından eğitim alıp, aynı sınavlara tabi olacaklardır.

7. Siyasal Bilgiler-İktisat-İşletme-İktisadi ve İdari Bilimler, Mühendislik veya Hukuk alanlarından herhangi birinden sınava girerek vergi müfettiş yardımcısı olmaya hak kazananlar arasında iş farkı olacak mı?
Hayır. Vergi müfettiş yardımcıları arasında herhangi bir iş ayrımı yoktur. vergi müfettiş yardımcılarının tamamı vergi incelemesi, teftiş ve soruşturma işiyle görevlendirilecektir.

8. Grup Başkanlıkları arası geçiş mümkün mü?
Evet. “A” Grup Başkanlıklarında görevlendirilen vergi müfettiş yardımcıları üçüncü yılın sonunda yapılacak yeterlik sınavı sonucuna göre en başarılı %5 içinde yer alırlarsa “B,C,Ç” Grup Başkanlıklarında görevlendirilirler. Ayrıca “A” Grup Başkanlıklarında görevli olup ilgili yasal mevzuatlardaki şartları taşıyarak Başmüfettiş kadrosuna atananlardan performans puanına göre en başarılı %5 içinde yer alanlar “B,C,Ç” Grup Başkanlıklarında görevlendirilirler.

9. A grubu vergi müfettişlerinin çalıştığı bölgeler arası maaş farkı var mı?
Hayır. (Diğer şartlar sabit olmak üzere) aynı anda göreve başlayan her vergi müfettişi aynı maaşı alacaktır.

10. Atanamadan askerlik süresi gelenler ve tecil hakkı bitmiş olanlar ne yapmalı?
Atanmadan askerlik süresi gelenler eğer tecil hakları bitmemiş ise Kurul’dan vergi müfettiş yardımcılığı sınavını kazandıklarına ve göreve başlayacaklarına ilişkin bir yazı isterler ve bu yazıyı ilgili askerlik şubesine verirler. Bakaya kalanlar ise eğer Kurul’da fiilen göreve başlamışlarsa Kurul’dan, bakaya kalma işleminin Kurul’da göreve başlama süresinden sonraya tekabül ettiğini içeren yazı alacaklar ve bu yazıyı ilgili askerlik şubesine vereceklerdir.

11. Vergi müfettiş yardımcılığı döneminde Vergi Denetim Kurulu askerlik süresini tecil ettiriyor mu?
Vergi müfettiş yardımcılığı döneminde askerlik süresi yeterlilik süresine kadar uzamaktadır. Talep eden müfettiş yardımcısı için, işlemler Kurul tarafından yerine getirilmektedir.

12. Vergi müfettişi turne esnasında yol ücreti ve harcırah alır mı? Miktarı ne kadar?
Evet. Vergi müfettiş yardımcıları turne esnasında harcırahlarını 6245 sayılı Kanun’un 33/b maddesine göre alırlar. 2014 bütçe yılı için öngörülen gündelik 52,65-TL (=40,40*1,3), konaklama bedeli ise azami 78,98-TL (52,65*1,5) dir. Bu tutarlar, Damga Vergisi hariç herhangi bir kesintiye tabi değildir.

13. Vergi müfettişi eğitim esnasında harcırah alır mı? Miktarı ne kadar?
Temel eğitim sürecinde harcırah alınmaz. Temel eğitimin akabinde gruplara atama yapıldıktan sonra Ankara dışından tekrar Ankara’ya eğitime gelenler eğitim harcırahı alırlar.

1 yorum:

Yorumunuz Denetlendikten Sonra Yayımlanacaktır.